تاریخ ثبت : دلیل دو رنگی بودن چمن فوتبال سه شنبه 14 شـهريور 1391 ساعت 07 : 19     > تحقیقات نشان مـی دهد کـه پردازش رنگ درون مغزهای زنان و مردان بـه شیوه های مختلفی صورت مـی گیرد. دلیل دو رنگی بودن چمن فوتبال شاید به منظور بسیـاری از زنانی کـه از انتخاب رنگ لباس توسط همسرشان ناامـید شده این مسئله عادی باشد، دلیل دو رنگی بودن چمن فوتبال اما نتایج تحقیقات نشان مـی دهد کـه زنان و مردان رنگها را بـه صورت متفاوت مـی بینند. دلیل دو رنگی بودن چمن فوتبال تمایز دید زنان و   مردان درون رنگ ها - زردتر بودن چمن درون چشم مردان mimplus.ir

به گزارش خبرگزاری مـهر، تحقیقات نشان مـی دهد کـه پردازش رنگ درون مغزهای زنان و مردان بـه شیوه های مختلفی صورت مـی گیرد.

به این معنا کـه اگر یک زن و یک مرد بـه یک پرتقال نگاه کنند مرد، پرتقال را قرمز تر از زن مـی بیند. دلیل دو رنگی بودن چمن فوتبال بـه همـین نحو چمن بـه چشم مردان زردتر و به چشم زنان سبزتر مـی رسد، این تفاوتها در اینجا بـه پایـان نمـی رسند.

آزمایش های صورت گرفته توسط دانشگاه نیویورک نشان مـی دهد کـه مردان تلاش مـی کنند تمایزات ظریف را درون سایـه های زرد، سبز و آبی تشخیص دهند. این تأثیر بسیـار کوچک هست اما ممکن هست به این معنا باشد کـه انتخاب یک سایـه از رنگ از مـیان چند رنگ درون یک جدول رنگی موردی هست که زنان بهتر انجام مـی دهند.

 

دلیل دو رنگی بودن چمن فوتبال تمایز دید زنان و   مردان درون رنگ ها - زردتر بودن چمن درون چشم مردان mimplus.ir

تحقیقات جدید نشان مـی دهد کـه مردان و زنان رنگها را بـه شکل متفاوتی مـی بینند، چرا کـه مغزهای آنـها رنگها را بـه شکل متفاوتی پردازش مـی کند

 

این نتایج جالب از آزمایش هایی ارائه شده کـه طی آنـها بـه زنان و مردان نورهای رنگی نشان داده و از آنـها خواسته شد کـه نام رنگی را کـه مـی بینند بگویند.

همـه افرادی کـه در این آزمایش شرکت د مـیزان دید عادی داشتند و هیچ کدام کور رنگ نبودند.

آبراموف محقق این تحقیقات از کالج بروکلین نیویورک اظهار داشت کـه تمایز مـیان دید رنگ درون دو جنس را نمـی توان بـه واسطه تمایزها درون ساختار چشم توضیح داد.

از این رو پاسخ بـه شیوه پردازش رنگها درون مغز باز مـی گردد، چرا کـه هورمونـهای مردانـه تستوسترون احتمالا بر نحوه پردازش رنگها تأثیر مـی گذارد.

این محقق تفاوت های را درون مشاهده رنگ ها کوچک اما واقعی توصیف کرده و اظهار داشت کـه فرض ما این هست که تستوسترون نقش مـهمـی درون این تفاوت ها ایفا مـی کند.

این مقاله درون مجله زیست شناسی تفاوت های دو جنس منتشر شده است.

تحقیقات دیگر همچنین مـیزان حس شنوایی و بویـایی و چشایی زنان را نسبت بـه مردان بهتر ارزیـابی کرده است. برخی از آزمایش ها نشان مـی دهد کـه مردان درون یـافتن جزئیـات دقیقی درون تصاویر درحال حرکت نیز بهتر از مردان هستند، ویژگی کـه توضیح مـی دهد چرا نیـاکان مذکر انسان شکارچیـان خوبی بوده اند.

در دنیـای مردان این ویژگی هنگام تماشای فوتبال موثر است.

 

کتاب دانلود

www.ketabdownload.com
[تمایز دید زنان و مردان درون رنگ ها - زردتر بودن چمن درون چشم مردان دلیل دو رنگی بودن چمن فوتبال]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 04:06:00 +0000