محققان دانشگاه برکلی آمریکا و دانشگاه ملی سئول کره جنوبی سوسک بالدار روباتیکی را با نام Jumproach ساخته اند کـه وزن آن فقط ۵۸ گرم هست و مـی تواند که تا ارتفاع یک متر و ۵۲ سانتیمتر جهش داشته باشد. ادامـه مطلب یک شرکت انگلیسی روبات جاروبرقی هوشمندی را طراحی کرده کـه قادر بـه تمـیز نقطه بـه نقطه خانـه است. ادامـه مطلب محققان با ترکیب بافت های حلزون دریـایی با اجزای انعطاف پذیر چاپ 3 بعدی، سوسک بالدار روباتیک روبات بیوهیبریدی ساختند کـه برای کاوش درون اعماق دریـاها بـه کار مـی رود. ادامـه مطلب Trends in Intelligent Robotics, Automation, and Manufacturing - First International Conference, IRAM 2012 Kuala Lumpur, Malaysia, November 28-30, 2012 Proceedings An Introduction to Robot Programming: سوسک بالدار روباتیک Programming Sumo Robots with the MRK-1 Handbuch Robotik - Programmieren und Einsatz intelligenter Roboter TEXPLORE: Temporal Difference Reinforcement Learning for Robots and Time-Constrained Domains Simulation, Modeling, and Programming for Autonomous Robots - Third International Conference, SIMPAR 2012 Tsukuba, Japan, November 5-8, 2012 Proceedings Lighter than Air Robots - Guidance and Control of Autonomous Airships Future Robots - Towards a robotic science of human beings Dynamics of Parallel Robots - From Rigid Bodies to Flexible Elements - Mechanisms and Machine Science Cooperative Robots and Sensor Networks 2015 - Studies in Computational Intelligence Micro-Nanorobotic Manipulation Systems and Their Applications Electroactive Polymer Gel Robots - Modelling and Control of Artificial Muscles The Future of Violence: Robots and Germs, Hackers and Drones—Confronting A New Age of Threat Language Grounding in Robots Robots and Lattice Automata Emergent Trends in Robotics and Intelligent Systems - Where Is the Role of Intelligent Technologies in the Next Generation of Robots Environment Learning for Indoor Mobile Robots: A Stochastic State Estimation Approach to Simultaneous Localization and Map Building Exploring LEGO Mindstorms EV3: Tools and Techniques for Building and Programming Robots کسب و کار|استخدام|بازارکار|قیمت روز . سوسک بالدار روباتیک . سوسک بالدار روباتیک
[روبات,ها سوسک بالدار روباتیک]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 01:26:00 +0000